Journal of Geodesy, Cartography and Cadastre - No 1 / 2015

Romanian only


Table of Contents

Cuvânt înainte, p. 2

Cuvântul Președintelui UGR, p. 3

Cӑrți, p. 6

Teze de doctorat, p. 17

Evenimente, p. 22

Integral issue here