Revista de Geodezie, Cartografie si Cadastru - Vol 18, No 1-2 / 2009

Romanian only


Table of Contents

Senzori de teledetecţie, evoluţie şi performanţe (II) Florea ZĂVOIANU, p. 3

Arhitectura unui sistem de baze de date / Florina VĂTAFU, p. 11

Generarea prin interferometrie a modelului digital altimetric al terenului pe baza înregistrărilor TerraSAR-X / Iulia Florentina DANA, p. 19

Aerofotografierea digitală multiplă în sprijinul modelării virtuale realistice a localităţilor / Octavian BALOTĂ, p. 27

Evoluţia metodelor de exploatare fotogrammetrică / Angela Ioana ANGHELESCU, p. 33

...

Integral issue here